ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen

ZNA Universitaire Kinder- en
Jeugdpsychiatrie Antwerpen    

ZNA Middelheim
Lindendreef 1
2020 Antwerpen   

Website

 

Contact

Prof. Dr. Dirk Van West (Kinder- en jeugdpsychiater)

De Instelling

ZNA UKJA is een van de gespecialiseerde ziekenhuizen van ZNA en heeft een samenwerkingsakkoord met de Universiteit Antwerpen (UA) en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Deze nauwe samenwerking garandeert een kwalitatief hoog niveau van kinder- en jeugdpsychiatrische zorg en resulteert in een behandeling op maat van de patiënt. ZNA UKJA biedt diagnostisch onderzoek, advies, crisisbegeleiding en behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar met ernstige emotionele problemen (angst, depressie, trauma,…), gedrags- en ontwikkelingsproblemen (hyperactiviteit, autisme, psychose, …). Dit kan gebeuren onder de vorm van: poliklinische zorg, zorg aan huis, zorg op school of een dag- en nachtopname. ZNA UKJA staat voor geïntegreerde zorg. Daarbij staan drie essentiële waarden centraal: gericht op het kind met de focus op het gezin, in de directe sociale omgeving  en met respect voor en competentie in de diverse culturen. ZNA UKJA bestaat uit verschillende zorgeenheden verspreid over 3 sites: ZNA Middelheim, ZNA Sint-Erasmus en ZNA Hoge Beuken.

Afdrukken