AZ Sint-Lucas Brugge

AZ Sint-Lucas Brugge

Sint-Lucaslaan 29
8310 Brugge

Website

 

Contact

Dr. Emmanuël Nelis (Kinder- en jeugdpsychiater)

De Instelling

Het AZ Sint-Lucas is een algemeen ziekenhuis gelegen in Brugge. Naast het medische zorgaanbod, is er ook een afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie aanwezig.  Er is een structureel samenwerkingsverband met kinder- en jeugdpsychiatrie van AZ St-Jan Brugge (onder de naam KASBrugge). Al naargelang de hulpvraag is er een verschillende deelwerking: ambulante zorg, het mobiel K-team (dat in najaar 2016 in het provinciaal WINGG team inkantelt) of residentiële zorg. Naast de zorg die in de kinder- en jeugdpsychiatrie verleend wordt, is er ook een intensieve samenwerking met het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg in de provincie West-Vlaanderen. De zorg is gericht op het herstellen van de positieve krachten en rol die de omgeving hier in opneemt. Hierbij wordt de aanpak steeds afgestemd op de reële ontwikkelingsmogelijkheden en -beperkingen van het kind / de jongere.

Afdrukken