Kinderpsychiatrisch Centrum Genk

Kinderpsychiatrisch
Centrum Genk

KPC Genk
Schiepsebos 8
3600 Genk

Website

 

Contact

Dr. Catherine Klockaerts (Kinder- en jeugdpsychiater)

De Instelling

Het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk is een categoraal psychiatrisch ziekenhuis, dat zich richt op crisisinterventie, observatie en oriëntatie bij kinderen en jongeren. KPC is gelegen op de zorgcampus Sint-Jan in Genk. De voortdurende zoektocht naar zorg op maat is de hoeksteen van de dagelijkse werking van KPC en zorgt ervoor dat de gestelde interventies optimaal aangepast zijn aan de vraag.  In overleg met patiënt en ouders wordt na het kennismakingsgesprek afgestemd welke omkadering de meest passende is. Op elk moment van de begeleiding staan verschillende disciplines in voor de omkadering van patiënt en gezin.  Kinderpsychiaters, psychologen, verpleegkundigen, opvoedkundigen, kinderverzorgsters, maatschappelijk werkers, ergo-, creatief-, en psychomotore therapeuten, leerkrachten, logopediste, etc.! Essentieel in deze werkwijze is de betrokkenheid van familie en omgeving.

Afdrukken