CGG PassAnt - Halle

CGG PassAnt

CGG PassAnt afdeling Halle
Beertsestraat 21
1500 Halle

Website

 

Contact

Christel Lippens (Coördinator)

De Instelling

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt vzw biedt zorg aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen. De hulpverlening is ambulant. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen zich aanmelden met: psychische – en emotionele problemen (depressie, angst, psychosomatische klachten, suïcide, hechtingsproblemen, etc.), gedragsproblemen (agressief gedrag, spijbelen, eetproblemen, etc.), ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, ASS, etc.), relationele problemen (ouder-kind, beperkte sociale vaardigheden, pestgedrag, etc.), en traumatische ervaringen. De begeleiding kan gaan om (een combinatie van): adviesgesprekken, psycho-educatie, individuele of groepstherapie, speltherapie voor kinderen, videoconsult en online therapie, echtpaar- en gezinstherapie en/of medicamenteuze behandeling. PassAnt werkt steeds met multidisciplinaire teams bestaande uit onder andere psychiater, psycholoog en maatschappelijk assistent. CGG PassAnt heeft vier vestigingen: Dilbeek, Haacht, Halle en Leuven.

Afdrukken