MILESTONE ISTRAŽIVANJE

Što je to MILESTONE istraživanje?

MILESTONE istraživanje je petogodišnji europski projekt koji uključuje osam europskih partnera. Cilj istraživanja je spoznati više o tome kako različite zemlje pružaju potporu mladima u tranziciji, što dobro funkcionira, a što ne. Glavni fokus jesu mladi ljudi koji prelaze u sustav skrbi za odrasle zbog problema s mentalnim zdravljem. Međutim, isto tako, MILESTONE ima za cilj identificirati one mlade ljude koji se mogu na siguran način otpustiti iz specijalističke skrbi o mentalnom zdravlju. 

MILESTONE ima niz različitih aspekata – primjerice, istraživanje se bavilo različitom organizacijom sustava skrbi o mentalnom zdravlju mladih u različitim zemljama te duljinom korištenja tih istih sustava skrbi. Glavni fokus istraživanja jest provjeriti poboljšava li vođena tranzicija, koja podrazumijeva korištenje novog alata za donošenje odluka – tzv. Mjera spremnosti i primjerenosti tranzicije (MSPT) – podršku i planiranje s mladim ljudima u tranzicijskoj dobi. Ovo se provodi usporedbom iskustava mladih korisnika sustava skrbi koji su pristali koristiti MSPT s iskustvima mladih korisnika sustava skrbi koji ne koriste ovaj novi alat. 

Dozvola za provođenje istraživanja dobivena je od različitih etičkih povjerenstava u svakoj od osam zemalja sudionica MILESTONE-a. Postoji i povjerenstvo te posebni odbor neovisnih stručnjaka – Znanstveni, kliniči i etički savjetodavni odbor (engl. SCEAB - Scientific, Clinical and Ethical Advisory Board) koji nadgleda na koji način se provodi istraživanje.

Trenutni napredak istraživanja

MILESTONE istraživanje trenutno je u svojoj četvrtoj godini, a osim prikupljanja podataka od preko 900 roditelja i skrbnika, uključeno je i preko 1000 mladih ljudi, kao i kliničara, kako iz sustava skrbi o mentalnom zdravlju mladih tako i iz onih za odrasle.

Do sada su prikupljeni podatci iz tri različite vremenske točke, a istraživački tim planira provedbu četvrtog, ujedno i posljednjeg kruga prikupljanja podataka. Potom će se započeti s velikim poslom pisanja rezultata. 

Nadamo se da ćete biti zainteresirani čuti o rezultatima kada ih počnemo objavljivati – stoga svakako pratite MILESTONE internetsku stranicu za obavijesti o našim publikacijama i informativnim događanjima koji će uslijediti kasnije ove godine.

Ispis