Mladi

Što podrazumijevamo pod riječju “tranzicija”?

Ovo je izraz koji se obično koristi kako bismo opisali proces prijelaza iz jedne službe u drugu. Kada govorimo o službama mentalnog zdravlja, obično se koristi u slučaju prijelaza iz dječje i adolescentske službe mentalnog zdravlja u onu za odrasle. Dob u kojoj mlada osoba prolazi kroz tranziciju između službi mentalnog zdravlja razlikuje se među zemljama; prilično često, tranzicijska dobna granica jest 18 godina starosti, iako se na nekim mjestima tranzicija događa I sa 16 ili 17 godina. 

Zašto je tranzicija važna?

Kao adolescent ili mlada odrasla osoba možda prolaziš kroz ključne promjene u brojnim područjima života, uključujući školovanje, odnose i posao. Možda, primjerice, napuštaš dom kako bi otišao studirati ili se doškolovati. Ukoliko još dodatno živiš i s problemom mentalnog zdravlja pa moraš prijeći iz službe za mentalno zdravlje djece i adolescenata u onu za odrasle, pomoć u ovom prijelazu – osiguravanje da se tvoje mišljenje čuje po pitanju tvojih potreba i najprimjerenijih službi kojima se možeš obratiti – vrlo je važna. Razumljivo, tranzicija se može činiti zastrašujućom, osobito ukoliko si izgradio dobar odnos sa svojim trenutnim tretmanskim timom – upravo zbog ovoga važno je da mladi ljudi osjećaju podršku tijekom cijelog procesa promjene službi.

Ako se namjeravate preseliti, potražite ovdje popis resursa (na engleskom), kao i popis korisnih pitanja (na engleskom) koja je razvio MILESTONE 'Young Project Advisors'.

Zašto nam treba istraživanje o mladima i tranziciji u području skrbi o mentalnom zdravlju?

Postojeća istraživanja o mladima i tranziciji između različitih službi mentalnog zdravlja, poglavito između dječje i adolescetntske skrbi o mentalnom zdravlju i one za odrasle, naglašavaju kako mladi ljudi često iskuse lošu i nekoherentnu skrb. Ovo može rezultirati propadanjem kroz jaz između službi ostavljajući mlade ljude bez podrške u ključnom period. Zbog ovih razloga moramo saznati više o tome što dobro funkcionira kako bismo pokušali i poboljšali tranziciju za sve mlade ljude koji trebaju prijeći iz dječje i adolescentske skrbi u skrb o mentalnom zdravlju odraslih.

MILESTONE istraživanje jedinstveno je po tome što se radi o petogodišnjem europskom projektu, koji nudi priliku za spoznaju o tome kako različite zemlje pružaju potporu mladima u tranziciji, što dobro funkcionira, a što ne. Glavni fokus jesu mladi ljudi koji prelaze u sustav skrbi za odrasle zbog problema s mentalnim zdravljem, ali isto tako, MILESTONE ima za cilj identificirati one mlade ljude koji se mogu na siguran način otpustiti iz specijalističke skrbi o mentalnom zdravlju. 

Dozvola za provođenje istraživanja dobivena je od različitih etičkih povjerenstava u svakoj od osam zemalja sudionica MILESTONE-a. Osim toga, postoji i povjerenstvo te posebni odbor neovisnih stručnjaka – Znanstveni, kliniči i etički savjetodavni odbor (engl. SCEAB - Scientific, Clinical and Ethical Advisory Board) koji nadgleda na koji način se provodi istraživanje. 

Na koji način su mladi ljudi uključeni u MILESTONE?

MILESTONE istraživači prepoznaju da su mladi ljudi koji koriste dječju i adolescentsku psihijatrijsku skrb eksperti po pitanju skrbi, podrške i tretmana koji im se nudi u tranzicijskom periodu te po pitanju same tranzicije; razumijevanje iskustava i stavova mladih ključno je u pomaganju istraživačima prilikom identificiranja i poboljšanja veze između različitih sustava skrbi.

Naš početak izgledao je tako da smo blisko surađivali s različitim dječjim i adolescentskim psihijatrijskim sustavima u osam zemalja sudionica u projektu i to kako bismo identificirali mlade koji se približavaju tranzicijskom periodu skrbi te kako bismo ih detaljno informirali o MILESTONE-u i podatcima koje želimo prikupiti. Na početku MILESTONE-a pažljivo smo provjerili alate za prikupljanje podataka s mladim savjetnicima i to kako bismo provjerili imaju li spomenuti alati (upitnici) smisla te kako bismo provjerili da ne zahtijevaju predugo vrijeme ispunjavanja.

Svi mladi ljudi koji su izrazili interes za sudjelovanjem u MILESTONE-u, također su bili informirani o različitim vremenskim točkama u kojima će ih istraživač kontaktirati te o načinima na koji mogu kontaktirati istraživače ukoliko imaju bilo kakvih upita ili žele promijeniti postojeće dogovore koji se tiču ispunjavanja MILESTONE upitnika. 

Do početka ove godine (2018) preko 1000 mladi ljudi sudjeluje u MILESTONE-u omogućavajući nam vrlo vrijedne informacije o svom mentalnom zdravlju i iskustvima tranzicije. Većina mladih do sada je privela kraju upitnike u tri točke procjene (prosinac 2016, listopad 2017, travanj 2018). Cilj je završiti s četvrtim, ujedno i posljednjim setom upitnika za praćenje ishoda do 31. prosinca 2018. godine.

Ispis