Obitelj

Što podrazumijevamo pod riječju “tranzicija”?

Ovo je izraz koji se obično koristi kako bismo opisali proces prijelaza iz jedne službe u drugu. Kada govorimo o službama mentalnog zdravlja, obično se koristi u slučaju prijelaza iz dječje i adolescentske službe mentalnog zdravlja u onu za odrasle. Dob u kojoj mlada osoba prolazi kroz tranziciju između službi mentalnog zdravlja razlikuje se među zemljama; prilično često, tranzicijska dobna granica jest 18 godina starosti, iako se na nekim mjestima tranzicija događa I sa 16 ili 17 godina. 

Zašto je tranzicija važna?

Neometana tranzicija iz sustava skrbi o mentalnom zdravlju djece i adolescenata prema onom za odrasle važna je jer osigurava kontinuitet skrbi te omogućava mladima i njihovim obiteljima da se osjećaju podržanima i informiranima dok se ovaj prijelaz odvija. Često dodatni izazov predstavlja i činjenica da se ovaj prijelaz odvija istovremeno s drugim životnim promjenama – primjerice, mladi možda napuštaju dom kako bi otišli studirati ili se doškolovati. Ovo može bitno zakomplicirati planiranje skrbi o njihovom mentalnom zdravlju. Mladima i njihovim obiteljima to se može činiti zastrašujućim, osobito ukoliko su izgradili dobar odnos sa svojim trenutnim tretmanskim timom. Upravo zbog ovoga osobito je važno osigurati da se mišljenje mladih čuje i to po pitanju pomoći i podrške koju žele te da su potpuno uključeni u proces planiranja bilo kakve promjene službi.

Zašto nam treba istraživanje o tranziciji u području skrbi o mentalnom zdravlju djece i adolescenata?

MILESTONE istraživanje jedinstveno je po tome što se radi o petogodišnjem europskom projektu, koji nudi priliku za spoznaju o tome kako različite zemlje pružaju potporu mladima u tranziciji, što dobro funkcionira, a što ne. Glavni fokus jesu mladi ljudi koji prelaze u sustav skrbi za odrasle zbog problema s mentalnim zdravljem, ali isto tako, MILESTONE ima za cilj identificirati one mlade ljude koji se mogu na siguran način otpustiti iz specijalističke skrbi o mentalnom zdravlju.

Postojeća istraživanja o mladima i tranziciji između različitih službi mentalnog zdravlja, poglavito između dječje i adolescetntske skrbi o mentalnom zdravlju i one za odrasle, naglašavaju kako mladi ljudi često iskuse lošu i nekoherentnu skrb. Ovo može rezultirati propadanjem kroz jaz između službi ostavljajući mlade ljude bez podrške u ključnom period.

Dozvola za provođenje istraživanja dobivena je od različitih etičkih povjerenstava u svakoj od osam zemalja sudionica MILESTONE-a. Postoji i povjerenstvo te posebni odbor neovisnih stručnjaka – Znanstveni, kliniči i etički savjetodavni odbor (engl. SCEAB - Scientific, Clinical and Ethical Advisory Board) koji nadgleda na koji način se provodi istraživanje.

Uloga roditelja, skrbnika i drugih članova obitelji u MILESTONE istraživanju

Kao roditelj, skrbnik (ili partner) mlade osobe s nekim ili više problema mentalnog zdravlja, vjerojatno je da ste podrška svojoj voljenoj osobi već neko vrijeme i zbog toga, ukoliko se ta mlada osoba približava tranzicijskom periodu u sustavu skrbi o mentalnom zdravlju, ili je već prešla iz dječje i adolescentske skrbi u neku drugu, vi imate jedinstvenu perspektivu o tome kako je taj prijelaz izgledao, što je dobro funkcioniralo, odnosno što je moglo biti poboljšano. 

Naš početak izgledao je tako da smo blisko surađivali s različitim dječjim i adolescentskim psihijatrijskim sustavima u osam zemalja sudionica u projektu i to kako bismo identificirali mlade koji se približavaju tranzicijskom period skrbi te kako bismo ih detaljno informirali o MILESTONE-u i podatcima koje želimo prikupiti. Na početku MILESTONE-a pažljivo smo provjerili alate za prikupljanje podataka s mladim savjetnicima i to kako bismo provjerili imaju li spomenuti alati (upitnici) smisla te kako bismo provjerili da ne zahtijevaju predugo vrijeme ispunjavanja.

Svi mladi ljudi koji su izrazili interes za sudjelovanjem u MILESTONE-u, također su bili informirani o različitim vremenskim točkama u kojima će ih istraživač kontaktirati te o načinima na koji mogu kontaktirati istraživače ukoliko imaju bilo kakvih upita ili žele promijeniti postojeće dogovore koji se tiču ispunjavanja MILESTONE upitnika. 

Do početka ove godine (2018) preko 1000 mladi ljudi sudjeluje u MILESTONE-u omogućavajući nam vrlo vrijedne informacije o svom mentalnom zdravlju i iskustvima tranzicije. Većina mladih do sada je privela kraju upitnike u tri točke procjene (prosinac 2016, listopad 2017, travanj 2018). Cilj je završiti s četvrtim, ujedno i posljednjim setom upitnika za praćenje ishoda do 31. prosinca 2018. godine.

Ispis