Erasmus Medisch Centrum

Erasmus Medisch Centrum

Department of Child and Adolescent Psychiatry
Department of Psychiatry and Psychotherapy
Wytemaweg 8 (KP-2)
3015 CN Rotterdam

Website

 

Contact

Prof. Dr. Frank Verhulst (Department Chair,  010 704 0 704)

Dr. Gwen Dieleman (Psychiater)

Suzanne Gerritsen, MS (Research Assistant)

De Instelling

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie is een middelgrote afdeling van het Erasmus MC, grotendeels gelegen in het Sophia Kinderziekenhuis. De afdeling levert poliklinische en klinische diagnostiek en behandeling, maar ook deeltijd- en dagbehandeling aan kinderen en jongeren, vooral voor de combinatie van psychiatrische en lichamelijke ziekten, maar uiteraard ook voor andere gecompliceerde kinder- en jeugdpsychiatrie. Zoals bij elke medische afdeling, draait het op onze poliklinieken en klinieken om de zorg voor patiënten en hun ouders of verzorgers. Onze psychosociale zorg is er voor patiënten, hun gezinnen en behandelaren van andere medische afdelingen in het kinderziekenhuis. Daarnaast zijn onze kerntaken onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Op het gebied van research is de afdeling internationaal toonaangevend. 

Afdrukken