Familieleden

Wat bedoelen we met transitie?

Transitie is een term die vaak wordt gebruikt om het proces te beschrijven waarbij iemand van de ene zorginstelling naar een ander overstapt. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt de term vaak gebruikt om te verwijzen naar de overstap van de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren) naar de GGZ voor volwassenen. De leeftijd waarop een jongere deze overstap in de GGZ maakt, verschilt per land. De leeftijdsgrens voor transitie is vaak 18 jaar, maar in sommige landen vindt deze transitie al plaats met 16 of 17 jaar.

Waarom is transitie belangrijk?

Een soepele overstap van de jeugd-GGZ naar de GGZ voor volwassen is belangrijk voor de continuïteit van zorg en geeft jongeren en hun families het gevoel dat ze ondersteund en geïnformeerd worden tijdens dit proces. Deze overstap in deze levensfase is vaak een extra uitdaging, omdat deze samenvalt met andere veranderingen in het leven van de jongere – bijvoorbeeld het uit huis gaan om te gaan studeren of het gaan volgen van een opleiding. Dit kan het goed organiseren van de psychische zorg bemoeilijken. Ook kan het voor een jongere en diens familie spannend zijn om over te stappen, zeker wanneer zij een goede band hebben opgebouwd met de huidige behandelaar of het behandelteam. Juist daarom is het erg belangrijk dat de meningen en ervaringen van jongeren worden gehoord om hen zo te kunnen ondersteunen in wat zij willen en ervoor te zorgen dat zij volledig betrokken zijn bij het plannen van de transitie.

Waarom is onderzoek naar de transitie in de jeugd-GGZ nodig?

Eerder onderzoek naar transitie benadrukt dat jongeren vinden dat transitie in de geestelijke gezondheidszorg vaak niet goed georganiseerd is en er onvoldoende ondersteuning is voor de jongeren. Dit kan ertoe leiden dat sommige jongeren tussen wal en schip vallen en geen hulp krijgen tijdens deze belangrijke periode. Om deze redenen is het belangrijk om meer te weten te komen over hoewe de transitie van de jeugd GGZ naar de GGZ voor volwassenen kunnen verbeteren.

Het MILESTONE onderzoek is een uniek Europees project dat in verschillende landen in kaart brengt hoe jongeren momenteel tijdens de transitie worden ondersteund en wat daarin wel en niet goed werkt. De focus ligt vooral op jongeren die de overstap naar de GGZ voor volwassenen maken, omdat zij vaak aanhoudende psychische problemen ervaren. Daarnaast richt MILESTONE zich ook op het identificeren van de jongeren voor wie de behandeling veilig kan worden afgesloten.

Verschillende ethische onderzoekscommissies, in elk van de acht betrokken Europese landen, hebben toestemming gegeven voor uitvoering van het onderzoek. Daarnaast is er een aansturende commissie en is er een speciaal bestuur van onafhankelijke experts – de Scientific, Clinical, and Ethical Advisory Board (SCEAB) – aangesteld om te bewaken dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd.

De rol van ouders, verzorgers en andere familieleden in het MILESTONE onderzoek

Als ouder/verzorger (of partner) van een jongere met één of meerdere psychische problemen, ondersteunt u uw dierbare waarschijnlijk al enige tijd. Uw dierbare gaat mogelijk een overstap maken of is al overgestapt van de jeugd-GGZ naar de GGZ voor volwassenen. Daarom heeft u een unieke kijk op de overstap, wat goed werkt en wat er verbeterd kan worden. Tot nu toe zijn meer dan 900 ouders/verzorgers betrokken bij het MILESTONE onderzoek, waarin zij hun mening en ervaringen delen tijdens de verschillende meetmomenten.

Vanaf de start van het project hebben we nauw samengewerkt met verschillende instellingen in de jeugd-GGZ in de acht betrokken Europese landen om jongeren te identificeren die mogelijk een overstap konden gaan maken. Vervolgens hebben we deze jongeren en hun ouders/verzorgers gedetailleerde informatie over MILESTONE gegeven en hebben we uitgelegd welke informatie we wilden verzamelen binnen het onderzoek. Jongeren en ouders/verzorgers die geïnteresseerd waren in deelname aan het onderzoek ontvingen daarnaast informatie over de verschillende momenten waarop het onderzoeksteam contact met ze op zou nemen en hoe ze zelf de onderzoekers konden bereiken als ze vragen hadden of afspraken wilden wijzigen voor het invullen van de MILESTONE vragenlijsten.

Tijdens de beginfase van het MILESTONE onderzoek hebben we zorgvuldig onze meetinstrumenten voor de dataverzameling getest bij onze ’Young Project Advisors’ om te kijken of ze te begrijpen waren en niet te lang waren. De ‘Young Project Advisors’ is een groep jongeren die in zorg zijn geweest en vanuit hun ervaring het onderzoeksteam adviseert bij belangrijke beslissingen.

Aan het begin van dit jaar (2018) doen er in totaal al meer dan 1000 jongeren mee aan het MILESTONE onderzoek. Zij geven waardevolle informatie over hun geestelijke gezondheid en hun ervaringen met de transitie. De meeste jongeren hebben al op drie verschillende momenten vragenlijsten ingevuld. Het streven is om de vierde en laatste set vragenlijsten voor 31 december 2018 af te ronden.

Afdrukken