Jongeren

Wat bedoelen we met ‘transitie’?

Transitie is een term die vaak wordt gebruikt om het proces te beschrijven waarbij iemand van de ene zorginstelling naar een andere overstapt. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt de term vaak gebruikt om te verwijzen naar de overstap van de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren) naar de GGZ voor volwassenen. De leeftijd waarop een jongere deze overstap in de GGZ maakt, verschilt per land. De leeftijdsgrens voor transitie is vaak 18 jaar, maar in sommige landen vindt deze transitie al plaats met 16 of 17 jaar.

Waarom is transitie belangrijk?

Als adolescent of jongvolwassene ervaar je wellicht grote veranderingen op meerdere gebieden in het leven, zoals school, relaties en werk. Misschien ga je bijvoorbeeld het huis uit om te gaan studeren of om een opleiding te volgen. Als je daarnaast psychische problemen hebt en je een overstap moet maken van de jeugd-GGZ naar de GGZ voor volwassenen, is het belangrijk dat je daarbij wordt geholpen: dat ervoor wordt gezorgd dat jouw mening over de hulp die je nodig hebt en welke instelling het beste bij jou past, gehoord wordt. Het is begrijpelijk dat het spannend is om een overstap te maken, zeker wanneer je een goede band hebt opgebouwd met je huidige behandelaar of behandelteam. Daarom is het belangrijk dat jongeren zich gedurende het gehele proces ondersteund voelen.

Als je meer wilt weten over transitie/overstap, kun je hier een hulpmiddelenblad (in Engels) vinden. Ook vind je hier een lijst van handige vragen (in Engels) die de ‘Young Project Advisors’ van MILESTONE hebben ontwikkeld. De ‘Young Project Advisors’ is een groep jongeren die in zorg zijn geweest en vanuit hun ervaring het onderzoeksteam adviseert bij belangrijke beslissingen.

Waarom is onderzoek naar jongeren en transities in de GGZ nodig?

Eerder onderzoek naar transitie benadrukt dat jongeren vinden dat transitie in de geestelijke gezondheidszorg vaak niet goed georganiseerd is en er onvoldoende ondersteuning is voor de jongeren. Dit kan ertoe leiden dat sommige jongeren tussen wal en schip vallen en geen hulp krijgen tijdens deze belangrijke periode. Om deze redenen is het belangrijk om meer te weten te komen over hoe we de overstap van de jeugd GGZ naar de GGZ voor volwassenen kunnen verbeteren.

Het MILESTONE onderzoek is een uniek Europees project dat in verschillende landen in kaart brengt hoe jongeren momenteel tijdens de transitie worden ondersteund en wat daarin wel en niet goed werkt. De focus ligt vooral op jongeren die de overstap naar de GGZ voor volwassenen maken, omdat zij vaak aanhoudende psychische problemen ervaren. Daarnaast richt MILESTONE zich ook op het identificeren van de jongeren voor wie de behandeling veilig kan worden afgesloten.

Verschillende ethische onderzoekscommissies, in elk van de acht betrokken Europese landen, hebben toestemming gegeven voor uitvoering van het onderzoek. Daarnaast is er een aansturende commissie en is er een speciaal bestuur van onafhankelijke experts – de Scientific, Clinical, and Ethical Advisory Board (SCEAB) – aangesteld om te bewaken dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd.

Hoe jongeren worden betrokken bij MILESTONE

Voor de MILESTONE onderzoekers zijn jongeren die in zorg zijn (geweest) binnen de jeugd-GGZ zelf de experts op het gebied van zorg, ondersteuning en behandeling in deze transitieperiode. De meningen en ervaringen van jongeren zijn voor de onderzoekers dan ook cruciaal voor het in kaart brengen en verbeteren van de verbindingen tussen de verschillende soorten zorginstellingen. Tijdens de beginfase van het MILESTONE onderzoek hebben we zorgvuldig onze meetinstrumenten voor de dataverzameling getest bij onze ’Young Project Advisors’ om te kijken of ze te begrijpen waren en niet te lang waren.

Vanaf de start van het project hebben we nauw samengewerkt met verschillende instellingen in de jeugd-GGZ in de acht betrokken Europese landen om jongeren te identificeren die mogelijk een overstap konden gaan maken. Vervolgens hebben we deze jongeren gedetailleerde informatie over MILESTONE gegeven en hebben we uitgelegd welke informatie we wilden verzamelen binnen het onderzoek. Jongeren die geïnteresseerd waren in deelname aan het onderzoek ontvingen daarnaast informatie over de verschillende momenten waarop het onderzoeksteam contact met ze op zou nemen en hoe ze zelf de onderzoekers konden bereiken als ze vragen hadden of afspraken wilden wijzigen voor het invullen van de MILESTONE vragenlijsten.

Aan het begin van dit jaar (2018) doen er in totaal al meer dan 1000 jongeren mee aan het MILESTONE onderzoek. Zij geven waardevolle informatie over hun geestelijke gezondheid en hun ervaringen met de transitie. De meeste jongeren hebben al op drie verschillende momenten vragenlijsten ingevuld. Het streven is om de vierde en laatste set vragenlijsten voor 31 december 2018 af te ronden.

Afdrukken