Verslaving

Verslaving wordt gekenmerkt door een sterke, oncontroleerbare behoefte aan drugs, alcohol of een bepaalde activiteit zoals gokken. Deze behoefte wordt het allerbelangrijkste in iemands leven en leidt tot problemen thuis, op het werk of op school.

More information

ADHD

ADHD (Attention deficit Hyperactivity Disorder) wordt gekenmerkt door concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Mensen met ADHD hebben vaak moeite met wachten of vinden het lastig om alles op orde te krijgen en te houden in het dagelijks leven, op school, of op het werk.

More information

Stemmingsstoornissen

Mensen met een stemmingsstoornis hebben ernstige en langdurige veranderingen in hun stemming, die zich kunnen uiten als een depressie of manie. De symptomen van een depressie zijn meestal verdriet, wanhoop en een gebrek aan interesse voor dingen waarvoor eerst wel interesse was. Manie, daarentegen, wordt gekenmerkt door een buitenproportioneel verbeterde stemming. De bipolaire stoornis, die vroeger manische depressie werd genoemd wordt gekenmerkt door sterke stemmingswisselingen.

More information

Angststoornissen

De belangrijkste kenmerken van een angststoornis zijn specifieke angstsymptomen (zoals angst voor hoogte of naalden) of gegeneraliseerde angstsymptomen. Angstsymptomen beïnvloeden voortdurend het dagelijks leven en tasten de kwaliteit van leven aan (bijv. door vermijdingsgedrag).

More information

Eetstoornissen

Mensen met een eetstoornis (bijv. anorexia of bulimia nervosa), hebben meestal een verstoord lichaamsbeeld. De focus op hun uiterlijk, voeding en lichaamsgewicht wordt het belangrijkste in hun leven. Gedrag als opzettelijk braken en misbruik van laxeermiddelen komt voor bij beide stoornissen. Mensen met bulimia nervosa hebben daarnaast regelmatig extreme eetbuien.

More information

Persoonlijkheidsstoornissen

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis wijken af van de gemiddelde mensen in hun manier van denken, hoe ze naar de wereld kijken, hoe ze zich voelen of hoe zij omgaan met anderen. Als iemand zich anders voelt en anders naar de wereld kijkt, kan dat leiden tot ongepast gedrag, wat anderen kan verontrusten. Sommige persoonlijkheidsstoornissen ontstaan door erfelijke factoren en vroege (sociale) ervaringen in de ontwikkeling, terwijl andere stoornissen zich later ontwikkelen.

More information

Psychose

‘Psychose’ is een medische term die psychische problemen aanduidt, die ervoor zorgen dat iemand niet meer helder nadenkt, het verschil tussen realiteit en verbeelding niet meer ziet en abnormaal gedrag vertoont. De twee kenmerken van een psychose zijn:

  • Hallucinaties: als iemand dingen hoort, ziet (en soms ruikt) die er niet echt zijn. Een veelvoorkomende hallucinatie is stemmen horen in het hoofd.
  • Wanen: als iemand dingen gelooft die, rationeel gezien, duidelijk niet waar zijn; zoals geloven dat je buurman in het geheim een moord op jou voorbereidt.
  • De combinatie van hallucinaties en wanen: kan voor een ernstige verstoring in de waarneming, het denken, de emoties en het gedrag zorgen.

More information

Schizofrenie

Schizofrenie is een langdurige stoornis die leidt tot verschillende psychologische symptomen, waaronder hallucinaties (dingen horen of zien die niet bestaan), wanen (opmerkelijke overtuigingen die niet zijn gebaseerd op de realiteit en vaak worden tegengesproken door bewijs), verwarrende gedachten gebaseerd op de hallucinaties of wanen en veranderingen in gedrag. Artsen beschrijven schizofrenie vaak als een psychotische ziekte. Dit betekent dat iemand soms niet zijn eigen gedachten en ideeën kan onderscheiden van de werkelijkheid. Veranderingen in het denken en het gedrag zijn vaak de meest opvallende signalen van schizofrenie, maar mensen kunnen ook andere symptomen ervaren.

More information

Ticstoornissen

Ticstoornissen bestaan uit onwillekeurige bewegingen (bijv. schokken van het hoofd of op- en neerspringen) en/of stemgebruik (bijv. grommen, kuchen of schelden). In tegenstelling tot tijdelijke tics , zijn de symptomen bij een ticstoornis blijvend. Iemand met een ticstoornis kan steeds dezelfde tic hebben, maar ook verschillende tics. Een combinatie van chronische (langdurige) motorische en vocale tics – die zowel simpel als complex kunnen zijn, wordt ‘Gilles de la Tourette’ genoemd.

More information